Mã sản phẩm: ARV

Van cổng ty chìm ARV : Sử dụng cho cấp nước, phòng cháy chữa cháy, xử lý nước, cấp nước công trình tòa nhà...

Loại : Tay quay

Áp lục : PN16

Van cổng ty chìm arv DN50
Van cổng ty chìm arv DN65
Van cổng ty chìm arv DN80
Van cổng ty chìm arv DN100
Van cổng ty chìm arv DN125
Van cổng ty chìm arv DN150
Van cổng ty chìm arv DN200
Van cổng ty chìm arv DN250
Van cổng ty chìm arv DN300
Van cổng ty chìm arv DN350
Van cổng ty chìm arv DN400
Van cổng ty chìm arv DN500
Van cổng ty chìm arv DN600
Van cổng ty chìm arv DN700
Van cổng ty chìm arv DN800
Van cổng ty chìm arv DN900